EVOLVE TRAFIKKSENTER

VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR

 

HVOR MANGE KJØRETIMER TRENGER JEG?

 
 
 
Svar: Dette er veldig forskjellig fra person til person. Noen har øvingskjørt mye hjemme, mens andre ikke har hatt mulighet til dette før de begynner opplæring på trafikkskolen. Alle må gjennomgå den obligatoriske opplæringen som er satt av myndighetene, men utover dette er det ikke satt et antall minimumstimer. Det som er viktig er at du når de målene som er satt slik at man får de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å ferdes selvstendig i trafikken etter endt opplæring og oppkjøring. Hos oss vil læreren sammen med deg kjøre en time for å kartlegge ditt nivå. Da vil vi få en bedre oversikt over ca antall timer som behøves for å nå målene.
 

HVOR MANGE TIMER ER OBLIGATORISKE?

 
 
 
Svar: Opplæringen er delt inn i fire trinn, som du må gjennom før praktisk prøve kan gjennomføres på Statens Vegvesen. Før du kan begynne med kjøretimer må trafikalt grunnkurs være gjennomført. Dette kurset er på 17 obligatoriske timer. Opplæringen i klasse B inneholder 19 obligatoriske timer.
 

HVORFOR KOSTER FØRERKORT SÅ MYE?

 
 
 
Svar: Å erverve et førerkort må ses på som en investering. Våre kunder er ofte unge mennesker som går på skole, så det er forståelig at førerkortet oppleves som dyrt. I gjennomsnitt koster det ca 35.000 kr å ta lappen på klasse B i dag. Det som er viktig å tenke på er at du sannsynligvis skal ha dette førerkortet resten av livet, så dersom man regner kostnadene over antall år du har nytte og glede av dette, så blir ikke kostnadene veldig høye.

 

HVOR LANG TID TAR DET FØR JEG ER KLAR FOR OPPKJØRING?

 
 
 
Svar: Dette vil avhenge litt av dine muligheter for å ta kjøretimer. Dersom du har mulighet for det kan vi tilby kjøretimer flere ganger i uken, slik at du raskere kommer opp på det nivået som er nødvendig for å bestå oppkjøringen. Vi anbefaler likevel elever som ønsker lappen på bursdagen sin å ta kontakt med oss det året de fyller 17. Da har du forhåpentligvis kjørt litt hjemme, og vi kan fullføre opplæringen i god tid før 18 års dagen. På denne måten får du også mulighet til å kombinere privat øvingskjøring og opplæring ved skolen, slik at nivået på din kjøring er bra nok til den avsluttende prøven.
 

KJØREOPPLÆRING SKAL VÆRE GIVENDE OG SPENNENDE


Evolve trafikksenter er en trafikkskole som satser på kvalitet, effektivitet og kjøreglede.