EVOLVE TRAFIKKSENTER

ER EN TRAFIKKSKOLE SOM SATSER PÅ KVALITET
EFFEKTIVITET OG KJØREGLEDE

 

OM OSS

 
 
 
Vi er en ny trafikkskole i Notodden som vil være best på det vi gjør. Som navnet tilsier står vi for utvikling, og det er nettopp dette vi ønsker å hjelpe deg med slik at du er best mulig rustet til å møte trafikken på egenhånd. Vi ønsker å ta steget bort fra den tradisjonelle trafikkskolen, og satse på et friskere konsept med ansatte som forstår dine behov, og sporty biler som bidrar til ekte kjøreglede gjennom hele opplæringen.

For oss er det viktig at du som elev hos oss får den opplæringen du har krav på, og for å oppnå dette har vi en trafikklærer som er høyt utdannet samtidig som han har en lang bakgrunn som yrkessjåfør og trafikklærer. Vi jobber utfra de mål som er satt av myndighetene slik at du får de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves for å bli en dyktig sjåfør. Vi tror også på å ha en moderne tilnærming til føreropplæringen der eleven er i fokus. Vi mener at du vil oppnå en langt større forståelse og selvinnsikt dersom du tidlig er med på å styre prosessen, og vi hjelper deg gjerne slik at din tid hos oss er tilpasset dine behov. Vi ønsker at du skal huske føreropplæringen med glede.

KJØREOPPLÆRING SKAL VÆRE GIVENDE OG SPENNENDE


Evolve trafikksenter er en trafikkskole som satser på kvalitet, effektivitet og kjøreglede.