EVOLVE TRAFIKKSENTER

KLASSER OG KURS

 

KLASSER OG KURS

 
 
 
Vi tilbyr
* Trafikalt grunnkurs
* Føreropplæring klasse AM146(moped).
* Føreropplæring klasse B. Vi har både automatgiret og manuellgiret bil.
* Føreropplæring klasse BE og B096

Trafikalt grunnkurs kan påbegynnes når du har fylt 15 år, og gir deg rett til å øvelseskjøre så snart kurset er godkjent og du har fått utstedt beviset fra Statens Vegvesen. Personer over 25 år er fritatt deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøring. Disse delene må være gjennomført og registrert hos Statens Vegvesen før praktisk prøve kan gjennomføres. Er du over 25 år kan du starte øvingskjøring uten bevis, men det kreves fortsatt at du har med deg gyldig legitimasjon med bilde under kjøring.

Øvingskjøring i klasse B kan påbegynnes når du har fylt 16 år. Bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs må medbringes under kjøring dersom du ikke er fritatt fra dette kurset. Alternativt kan du logge inn på Statens Vegvesen og vise nettsiden som beviser at du har gjennomført trafikalt grunnkurs. Husk at du i tillegg må medbringe gyldig legitimasjon med bilde.

KJØREOPPLÆRING SKAL VÆRE GIVENDE OG SPENNENDE


Evolve trafikksenter AS er en trafikkskole som satser på kvalitet, effektivitet og kjøreglede.